VINICE

Životopis vína sa začína písať každoročne na jar vo vinohrade. Základnou filozofiou je dopestovať pri optimálnom zaťažení kra absolútne zdravé a dozreté hrozno. To čo je vo veľkovýrobe nemožné sa na malých farmách stáva skutočnosťou. Na začiatku je slobodna a nikým neobmedzená myseľ, ktorá umožňuje vedomostiam ísť dopredu.

Naše vinice sú zatrávnené, rezané na jeden vodorovný ťažeň, počas vegetácie sú ručne vykonávané práce ako podlom, odlistenie zoný strapcov a skracovanie letorastov. Vinice sú chemicky ošetrované a každoročným cielom je obmedziť túto činnosť na šesť postrekov za vegetáciu.

Od roku roku 2015 sú všetky vinice zaradené do Agroenvironmentálno - klimatického opatrenia

PRV SR 2014-2020 a obhospodarované v režime integrovanej produkcie.